Kedves Olvasó! Üdvözlöm Önt Gendur Zsolt írói oldalán!

 

A történetem, magamról

Kedves Olvasó!

Sok szeretettel köszöntöm!

Kérem, engedje meg, hogy először röviden bemutatkozzam. Gendur Zsolt vagyok, Budapesten születtem, 1971-ben. Dunakeszin élek családommal, 1991-ben nősültem, feleségem Anikó irodai asszisztens, két felnőtt leánygyermekem Bernadett, és Boglárka. Bernadett 28 éves, férjnél van, vejem Ádám, mindketten informatikusok. Boglárka leányom pedig 22 éves, ő jelenleg még velünk él, és egy kisállat kórházban szakasszisztensként dolgozik.

Tanulmányaim, és foglalkozásom nem kapcsolódnak az irodalomhoz, de egész kisgyermek korom óta érdekel az olvasás, és az írás. Kisebb novellákat írtam kamasz koromban, majd az élet egy más irányba terelte pályámat. Hosszú évekig alig tudtam könyveket a kezembe venni, a munka, a család, és egyéb hétköznapi feladatok rengeteg időt, és energiát követeltek. Azonban 2012 táján lassan elkezdett ismét megfogalmazódni bennem a vágy, hogy gondolataimat papírra vessem. Egy kis vonalas füzetbe kezdem el lejegyezni e gondolatfolyamokat, s hamar megtelt a kisfüzet. Ekkor valami rejtélyes erő az utamat állta, s a kis kézirat egy komód fiókjába került, hosszú évekre. Az évek teltek, s bennem egy vákuum keletkezett, tudtam, valami hiányzik az életemből, valamit tennem kell, hogy a belül érzett üresség, a hiábavalóság, és az elmúlás fenyegetése ne ártson nekem.

Egy napon elkezdtem keresni a kéziratot, az egész komódot átkutattam, s földöntúli boldogság fogott el, mikor újra a kezemben tartottam a kisfüzetet. Az írás, velem együtt feltámadt tetszhalott állapotából, és elkezdtem az anyagot laptop-on felvinni. Napok alatt mintegy hatvan oldalnyi írás állt össze, de már nem álltam meg, egyszerűen képtelen voltam leállni, csak írtam, órákon, napokon, heteken át, a betűk, a szavak, a mondatok ezrei ömlöttek bensőmből, s egyre inkább éreztem, hogy ez az én utam. Majd közel nyolc hónapi munka, javítás, módosítás, és kiegészítéseket követően elkészültnek láttam a könyvtervezetet.

Elkezdtem kiadót keresni írásom megjelentetéséhez, és meglepően hamar kedvező visszajelzést kaptam. Találkozót beszéltünk meg, jelenlegi kiadóm tulajdonosával, és ott a kézirat átadása után, azonnal szerződést is kötöttünk a Várakozásaink című könyvtervezet kiadására. Ez életem meghatározó eseménye volt, végre elindult egy folyamat, melyben mindig hittem, s most valósággá válik. Hazamentem, és folytattam az írást, megkezdtem második könyvemet, s a szavak és mondatok tovább folytak lelkemből. Mintha apró kis puzzle-darabok hullanának alá az Égből, s az én feladatom ezek összegyűjtése, és összeállítása lenne. Tehát hozzákezdtem második könyvem írásához, s ezzel párhuzamosan már zajlott az első könyv szöveggondozása, korrektúrája. Gyakran az éjszaka közepén jutott eszembe egy-egy kulcsmondat, hol munka, hol pedig autóvezetés közben pottyant mellém egy-egy kirakós játék darabja. S én szorgalmasan összeszedegettem ezeket a láthatatlan kincseket, lejegyeztem, majd teljeses fejezeteket írtam az ilyen kis impulzusok hatására. Egyre nagyobb felelősséget éreztem, hogy a napfényre hozzam az írásokat, egyre inkább tudatosult bennem az írásaimban megjelenő üzenetek súlya. Mikor elkészült az első könyv szöveggondozása, és a tördelői fázisba került, a második könyvtervezetből már számos fejezet elkészült. Majd értesített a kiadóm, hogy megszületett első könyvem, s a nyomdában átvehetem saját példányaimat. Gyermekeim születésekor éreztem hasonló boldogságot, s a könyvet is szinte harmadik gyermekemnek tekintettem. Hamar elkészül a második könyv is, és az újabb szerződéskötést követően, még ugyanabban az évben, 2018-ban az is kiadásra került, Árnyékunkon átlépve címmel. De a kis puzzle-darabok csak hullottak tovább, én pedig nem tehettem meg, hogy ne szedjem fel őket, s hozzáfogtam harmadik írásom összeállításához, mely a Mindannyian éltre vagyunk ítélve, címet viseli. Ennek kiadása 2019 őszére várható, s már negyedik írásomon dolgozom, hogy a Kedves Olvasóközönségnek a rendelkezésére bocsássam.

A weboldalon folyamatosan mutatom be a könyvek születésének történetét, további számos részletet osztok meg a Kedves Olvasóval, és több fejezetet teszek közzé, hogy a könyvek tartalma, stilisztikája, és egyedi jellemvonásai láthatóvá váljanak. Valamint lehetőséget biztosítok olvasó vélemények megjelenítésére, szívesen válaszolok a kérdésekre, és a könyveket ezen az oldalon meg is vásárolhatja, a kedves Olvasó. Továbbá itt megtalálhatóak a fejezetcímeket bemutató tartalomjegyzékek, a könyvek rövid előszó és hátlap szövegei, az összefoglalások, műfaji meghatározás, valamint még számos információ, mely az Ön tájékozódását segíti.

Nagyon köszönöm, hogy meglátogatja honlapomat, kellemes és hasznos olvasást kívánok.

Tisztelettel: Gendur Zsolt

Könyveim során a mindnyájunkat érintő, szellemi, és fizikai létkérdéseket állítok előtérbe. A mai társadalmunk egyre összetettebb, és sokan már alig, vagy egyáltalán nem találják helyüket az adott közegükben. A napi egzisztenciális, és egyéb gondok láthatatlan óriásként akarnak fölénk magasodni, azonban számos fegyverünk van ellenük. 

Szorongásaink elfárasztanak, elszívják energiáinkat, félelmeink tétlenségre ítélnek, s belső lényünk diszharmóniája pedig növekszik, amennyiben hagyjuk magunkat sarokba szorítani. Azonban az ember erős, életre született, az élet pedig maga a győzelem, az ezernyi akadály felett. 

Mikor jómagam is küzdök, már nem félek a félelmektől, mert tudom, hogy erejük nem valós, s az ember élni akarása felülír minden korábbi kudarcot. Évtizedeken át kerestem, s még mai is ezen dolgozom, hogy miként éljünk gyümölcsöző életet, és ne csak a túlélésre játszva hagyjuk drága időnket kifolyni kezeink közül. E Földön, mi, emberek vagyunk a legértékesebbek, és minden eszköz jelen van szívünk mélyén ahhoz, hogy értékteremtő, tartalmas életet éljünk. Sorsunk képlékeny, nem determinált, döntéseink nyomán válik teljessé egyéni pályafutásunk. Számos embert ismerek, akik szinte a halálból tértek vissza, felálltak a padlóról, és ma teljes értékű és megbecsült tagjai közösségüknek. S miként merték ezt megenni? Miért nem merültek el az elmúlás hívogató örvényében? Mert élni akartak, és elutasították a vereséget, megértvén azt az örök törvényszerűséget, hogy csupán az marad alul, aki feladja a harcot. S ennek tükrében én is meghallottam a hívó szót, mely egykori tetszhalott állapotomból a tudatos cselekvés felé hívott. Még úton vagyok, még nem értem célba, de már tudom, hogy merre menjek, s most Önt is hívom Kedves Olvasó, kérem, tartson velem az Élet ösvényén. 

Könyveim során párhuzamba állítok többféle világképet, melyekben nem az eltéréseket, hanem a párhuzamokat jelenítem meg, melyek erősítik, és kölcsönösen értelmezik egymást. Hasonlóan mutatom be azt a tényt is, hogy bennünk, emberekben sokkal több közös tulajdonság él, mint amennyi különbözőség. Bár mind egyéniségek vagyunk, s belső individuális mikro-univerzumaink egyedülállóan színesek, mégis az egyetemes emberiség sorsa és törekvései közösek, s az egyén pedig a maga helyén, kétségtelenül alkalmas saját sorsküldetése betöltésére. 

Néha úgy érezzük, hogy mások szinte mindenre képesek, csupán én vagyok egyedül a nagyvilágban, s csak nekem nincs elég bátorságom, és erőm ahhoz, hogy álmaimat elérjem. Nos, erre a létérzésre az a válaszom, hogy a világ legbátrabb emberei is egykor ezt érezték. A különbség annyi, hogy aki ezt elhiszi magáról, és azonosul ezzel a hibás identitással, nos, ő valóban megtorpan, de csupán azért, mert önmagát korlátozta. Azonban aki tudatoson szinkronba hozza lénye belső alkotóit, vagyis a szíve mélyén élő szellemét, a bensőjében hordozott lelkét, és a fejében működő elméjét, e három elem konstellációja már lehetővé teszi számára, hogy akaratát lendületbe hozva, elinduljon a változás útján. Igen, mert a kulcs a folyamatos törekvés a változásra, az elmozdulásra, mert a Világegyetem is mozog, s benne a végtelen számú szubatomi részecskék is folyamatos mozgásban vannak, így nekünk, embereknek is mozgásban kell, hogy maradjunk. A passzivitás megtorpanáshoz vezet, míg a lendület céljaink elérését eredményezi. A választás a kezünkben van, de aki fél dönteni, akkor mások fognak dönteni helyette. Amint azonban megérti az egyén, hogy nincs veszítenivalója, hiszen az ő élete épp oly értékes, mint bárki másé, ebből végtelen erőt merít, s már nem a kudarc lehetőségeit latolgatja többé, hanem lénye mélyén egy új Nap kel fel, és ő is saját bátorságának biztos tudatába kerül. 

Könyveim során számos példát mutatok be, gyakran merülünk el az emberi lélek és szellem misztikus mélységeiben, sőt, még tovább haladván vertikálisán, elhagyjuk megszokott életterünket, hogy fentről, a csillagok perspektívájából is megláthassuk egyéni, és kollektív életünk szegmenseit.

Ekkor minden rossz létérzés, amelyek gyermekkorunktól fogva kísérnek minket, lelepleződik, erejük elvész, s mi pedig meglátjuk a bennünk élő valódi személyiségünket, s így már önmagunk megismerése révén bátran nyitunk kifelé, hogy másokat is megismerve együtt érjük el áhított céljainkat. 

Az oldalon feltüntetett fejezetek címei is mind önmagukért beszélnek, s a könyvek fő, és alcímei mind hordozzák az üzenetek diverzitását. Tehát Kedves Olvasó a válaszokat Ön találja meg, az egyéni életébe Ön ülteti át, így a személyes győzelem is az Öné, és az élet koronáját pedig ekkor már senki nem veheti el Öntől.

A könyvek jellegüket tekintve bizonyos fokig interaktívak, hiszen számos formában vonom be a kedves Olvasót a cselekmények közepébe. Az első olvasatra sok témát megjelenítő összeállítás talán összetettnek tűnik, de a könyvek végén kiábrázolódik a végső kép. Mikor írtam, s még ma is, amikor írok, mintha apró puzzle-darabkák hullanának fentről, s az én feladatom ezek összegyűjtése, és egymásba illesztése. Hasonlóan mutatkozik ez a könyvek szerkezeténél is, hogy bár a fejezetek egyenként is értelmezhetőek, mégis a végső összkép az, amely a valóságokat leplezetlenül elénk tárja. Mikor a játék minden kirakható alkotója a helyére kerül, a végső konklúziók is láthatóvá válnak, s az ember visszatekintvén múltjára megérti, hogy ekkor személyes élete egy új szakaszához ért. Az irányítás pedig végig a Kedves Olvasó kezében van, s én csupán, mint kísérő állok Ön mellett. 

Tehát a gondolat szabadságát megtapasztalva láthatóvá válnak életünk mindazon elemei, melyek a prosperitás, és a kívánatos irányba való elmozdulás irányába ösztönöznek minket. Bemutatom belső értékeink fontosságát, s azt, hogy mindannyian csiszolatlan gyémántokként születünk bele ebbe a világba, s mikor az újszülött még sírva tiltakozik az anyaméh elhagyása ellen, később megérti, hogy ez az új közeg, a világ, csupán élete kiteljesedésének következő helyszíne. S felnővén, gyakran életidőnk zenitjén elkezdjük felszínre hozni a bennük évtizedek alatt megformálódott igazgyöngyeiket, s ekkor megláttatik, hogy nem hiábavalóságra, hanem örömteli, sikeres életre születtünk. 

Megjelent könyveim

Várakozásaink

A könyv életünk általános témáival foglalkozik, mely 26 rövid fejezeten keresztül mutatja be jelenünk kihívásait, valamint előretekint a várható jövőbe is, választ és kiutat keres a passzív várokozásban megrekedt ember számára.

Ára: 2800 Ft.

Árnyékunkon átlépve

A könyv 24 fejezetben elsősorban arra mutat rá, hogy életünk célkitűzései nem manifesztálódnak a szükséges változások véghezvitele nélkül, csak a lehetetlent megtéve, vagyis saját árnyékunkon átlépve tapasztaljuk meg a csodát, mely szerves része lesz további életünknek.

Ára: 2800 Ft.

Mindannyian életre vagyunk ítélve

 A könyv 17 fejezeten át az élet értékét hangsúlyozza, s azt, hogy létünk sokkal több, mint azt gyakran a hétköznapokban megéljük, s ezzel a hatalommal felfegyverkezvén létünk már átível téren és időn, s új kapukat nyit a valóságos és enyészhetetlen Élet felé. 

Ára: 2800 Ft.

Mindhárom könyv reflektáló, gondolatébresztő jelleggel bír, szerkezetében, tematikájában és stilisztikájában is szervesen kapcsolódik. A megjelenített élethelyzeteket ugyan számos oldalról a Kedves Olvasó elé tárom, de a végső konklúziókat megközelítve, a válaszok meglelését a Kedves Olvasóra bízom. Mintegy idegenvezetőként egy-egy témakörbe, mint egy-egy szobába invitálom az Olvasót, majd ott hátralépek, s hagyom, hogy a szellemi kincseket Ön fedezze fel. 

{

Egy könyvnek két alkalommal van felbecsülhetetlen értéke. Mikor megírják, és amikor elolvassák. 

– Gendur Zsolt